tangle teezer

这些英国制造的梳子采用专门设计的可弯曲梳齿,可最大限度减少拉扯感,并能理顺各种头发,干湿两用,且不会对头发造成伤害。

Tangle Teezer
Tangle Teezer
tangle teezer
优化条件:

按价格